Name/Title Contact Information Specialties
Yan Gao

Junior Technician


School of Pharmaceutical Science and Technology
Office: A109/A105, Building 24

Phone: 13581963123

Email: gaoyan@tju.edu.cn

Calendar
Minjie Guo

Junior Technician


School of Pharmaceutical Science and Technology
Office: Building 24, room B205

Phone: 15222561525

Email: guo_minjie@hotmail.com

Calendar
Xinghua Jin

Technicaian


School of Pharmaceutical Science and Technology
Office: Room A101, Building 24, Tianjin University

Phone: 13902373444

Email: huaxingjin@tju.edu.cn

Calendar
Pharmaceutical Analysis
ZL

Senior Technician


School of Pharmaceutical Science and Technology


Email: zhi.li@tju.edu.cn

Calendar
MS Spectrometry
Zichuan LIU

Director


School of Pharmaceutical Science and Technology


Email: zichuan.liu@tju.edu.cn

Calendar
Ruby Ma马玉茹

Technician


School of Pharmaceutical Science and Technology
Office: A3, Bld24, No92 Weijin Road, Nankai District, Tianjin, China. 300072

Phone: 13821788911

Email: mayuru@tju.edu.cn

Calendar
Meah Kurtiz Stua

Junior Technician


School of Pharmaceutical Science and Technology
Office: 5th Floor SPST, Building 24, Tianjin University, Nankai District

Phone: 18630818952

Email: kurtiz.meah@yahoo.com

Calendar
Jun Xu

Junior Technician


School of Pharmaceutical Science and Technology
Office: 503C, Building 24, School of Pharmaceutical Science and Technology, Tianjin University


Email: jun.xu@tju.edu.cn

Calendar
X-ray crystallography
Shuyu Yang

Junior Technician


School of Pharmaceutical Science and Technology
Office: Room A105, Building 24

Phone: 15522863297

Email: shuyu.yang@tju.edu.cn

Calendar
Pharmaceutical Analysis
Yong Zhang

Senior Technician


School of Pharmaceutical Science and Technology
Office: Room C504, Building 24, Tianjin University

Phone: 022-27409894

Email: yongz@tju.edu.cn

Calendar
Pharmaceutical Analysis